Corona voorspelling 20 september

Deze corona / COVID-19 voorspelling is mijn persoonlijke kijk gebaseerd op data bronnen van het RIVM en aanverwante partijen. Daarbij wil ik de ruis en overvloed aan data minimaliseren terwijl ik verwachtingen rond overheidsbeleid beter tracht te duiden dan zij zelf doet.

Disclaimer: er kunnen geen rechten ontleent worden aan mijn analyse. Toepassen van mijn voorspellingen geschied op eigen risico!

R: 0.84 - 30 augustus

Created with Sketch.

Deze waarde is gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames.

R: 0.86 - huidige trend

Created with Sketch.

Dit is een min of meer gefilterde waarde van de R die volgt uit het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij kijk ik ook naar andere parameters of er grond is om af te wijken van het aantal ziekenhuisopnames. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij beleidswijzigingen waar het aantal positieve testen eerder een reactie laat zien.

Risico niveau zeer ernstig (oude definitie) en de Europese kleurcode donkerrood lijken inmiddels rond 22 juli gepasseerd te zijn.

Created with Sketch.

Het Nederlandse risico niveau baseer ik hier enkel op het aantal positieve testen. Onze overheid kijkt echter naar meer gegevens zoals bezetting ziekenhuizen. Het Europese kleurcode niveau is exact volgens de definities die nu gehanteerd worden die bestaan uit aantal positieve testen en percentage positieve testen. 

Risico niveau ernstig (oude definitie) lijkt inmiddels rond 28 juli gepasseerd te zijn.

Created with Sketch.

Het Nederlandse risico niveau baseer ik hier enkel op het aantal positieve testen. Onze overheid kijkt echter naar meer gegevens zoals bezetting ziekenhuizen.

Risico niveau waakzaam (oude definitie) kan rond 28 september gepasseerd worden.

Created with Sketch.

Het Nederlandse risico niveau baseer ik hier enkel op het aantal positieve testen. Onze overheid kijkt echter naar meer gegevens zoals bezetting ziekenhuizen.

De Europese kleurcode (licht-)rood kan rond 1 oktober gepasseerd worden.

Created with Sketch.

Het Europese kleurcode niveau is exact volgens de definities die nu gehanteerd worden die bestaan uit aantal positieve testen en percentage positieve testen. 

De Europese kleurcode oranje kan rond 14 oktober gepasseerd worden.

Created with Sketch.

Het Europese kleurcode niveau is exact volgens de definities die nu gehanteerd worden die bestaan uit aantal positieve testen en percentage positieve testen. 

De overheid leunt vooral zwaar op het aantal positieve testresultaten om het te volgen beleid te bepalen. Voor deze waarde hebben ze meerdere signaalwaardes opgesteld. Deze data is dus relevant om te zien hoe de overheid tegen de situatie aankijkt. In theorie kunnen veranderingen in de R-waarde iets eerder opgemerkt worden dan bij het aantal ziekenhuis opnames, echter is de voorspellende accuratesse slechter wat mij betreft.

De Europese overheid leunt vooral zwaar op het aantal positieve testresultaten en het percentage om het te volgen beleid te bepalen. Voor deze waarde hebben ze meerdere signaalwaardes opgesteld. Deze data is dus relevant om te zien hoe de EU tegen de situatie aankijkt.

Het aantal ziekenhuis opnames is wat mij betreft de beste schatter van de werkelijke R-waarde. Voor meer informatie zie de informatie verderop deze pagina en de daar vermeldde LinkedIn artikelen.

De verschillende R-waarde schatters laten globaal een gelijk beeld zien. Deze lineaire R-waarde grafiek maakt inzichtelijk bij welke R-waarde signaalwaardes gepasseerd worden, maar ook hoe gevoelig de situatie is. Kleine stijgingen in R-waarde hebben tot gevolg dat signaal waardes pas veel later gepasseerd kunnen worden.

Op een logaritmsiche schaal kunnen verschillende parameters goed met elkaar vergeleken worden. Als we het aantal positieve tests, het percentage positieve tests, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal IC opnames en het aantal overlijdens uiteenzetten kunnen de patronen vergeleken worden en vallen overeenkomsten tussen deze kentallen goed op.

Achtergrondinformatie

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen

In mijn eerste artikel liet ik zien hoe een logaritmische grafiek goed inzicht kan geven in de correlatie tussen overheidsbeleid en de verspreidingsgraad van het virus.

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen - Deel 2, welke R is beter?

In het tweede deel ging ik even wat dieper in op mijn keuze voor het aantal ziekenhuis opnames als leidend om de R-waarde te schatten. De logaritmische schaal laat wel duidelijk zien hoe alle parameters zoals aantal en percentage positieve testen, ic opnames en overlijdens ook allemaal dezelfde R-waarde kunnen voorspellen, maar met verschillende nauwkeurigheden en tijdsvertragingen.

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen – Deel 3, de glazenbol

Het derde deel laat zien hoe je de informatie kan gebruiken om tot voorspellingen kan komen. Voorspellingen van de trends in Covid-19 parameters, maar ook wanneer de signaalwaardes die de overheid hanteert gepasseerd worden.

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen – Deel 4, geen lockdown!

Het vierde deel behandelt de vraag wat er gebeurd zou zijn zonder maatregelen en lockdowns. Op 3 cruciale momenten, de intelligente lockdown van maart, de zachte lockdown van oktober en de hardere van december is gekeken naar hoe de cijfers zich waarschijnlijk hadden ontwikkelt zonder bijsturing van de overheid.

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen – Deel 5, vaccinaties en de Britse variant

In het vijfde deel doe ik een gooi om de gevolgen van zowel vaccinaties enerzijds en de opkomst van de Britse variant (B1.1.7) anderzijds te duiden. De onzekerheid die hier speelt geeft in elk geval aan waarom dit voor overheden in het algemeen zo moeilijk te managen is.

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen – Deel 6, antwoorden

In het zesde deel concludeer ik dat de Britse variant (B1.1.7) 1.11 keer besmettelijker is dan de overige varianten, dat positieve testen door omstandigheden steeds een minder goede leidraad vormen en dat er nu echt een trend naar beneden is die steeds harder zal gaan.

Over mijn 'Corona Voorspeller'

Uit persoonlijke interesse ben ik me in 2021 gaan verdiepen in de Corona cijfers. De vele data en informatie maken het voor heel veel mensen moeilijk om er nog wat van te maken. Mijn motto is om informatie uit data te halen. Om meer inzicht te bieden dan nu geleverd wordt door de overheid en meeste media, ben ik ermee aan de slag gegaan. Te beginnen met een aantal artikelen op LinkedIn die mijn analyse en visie uiteenzetten die je hierboven tegen kwam.

Ik maak gebruik van slechts een paar grafieken om mijn voorspellingen op te baseren. Mijn doel is om met zo eenvoudig mogelijke middelen een duidelijk beeld te schetsen van de situatie. Daarbij oordeel ik niet over beleid en daar wil ik ook van wegblijven. Als data analyse specialist wil ik mensen helpen door inzicht te geven in de cijfers maar ook in te verwachten beleid.

Alles wat ik schrijf, meld en voorspel op deze site is mijn privé visie. Niemand betaalt mij om dit werk te doen, ik doe dit volledig voor eigen rekening en heb geen andere belangen dan een filantropische insteek en vanzelfsprekend zichtbaarheid van mijzelf als freelancer / ondernemer. Ook ben ik niet verwant aan de overheid.

Aan de informatie die ik publiceer kunnen geen rechten ontleed worden. Gebruik mijn informatie naar eigen inzicht. Ik doe mijn uiterste best, maar maak ook fouten, kan er naast zitten en kan niet voorspellen hoe de overheid en het algemene gedrag van de mensen zich zal ontwikkelen.

Dat gezegd hebbende, voor vragen, opmerkingen en discussies nodig ik je uit om contact op te nemen via LinkedIn. Voor zakelijke vragen buiten mijn 'Corona voorspeller' om mag er contact opgenomen via het contact formulier.

Welkom bij Joris Brouwer Consultancy

Bij mij kan je terecht voor advies over meten en analyseren. Denk hierbij aan metingen met sensoren zoals acceleratie- en druksensoren, statistische analyses, trillingsanalyses, bewegingsanalyses; eigenlijk voor alles wat op het snijvlak van fysica en wiskunde ligt. Of het nou gaat om mogelijkheden verkennen, onderzoek of het integreren naar een commerciële applicatie.

Joris Brouwer Consultancy biedt advisering, ondersteuning, integratie, Matlab code prototyping, Matlab research user interfaces en Matlab/C/C++ algoritme coding.

Zit je met een vraag of een idee. Bel of email gerust. Ook kom ik graag vrijblijvend langs voor een eerste kennismaking.

Joris Brouwer