Corona voorspelling 17 april

Deze corona / COVID-19 voorspelling is mijn persoonlijke kijk gebaseerd op data bronnen van het RIVM en aanverwante partijen. Daarbij wil ik de ruis en overvloed aan data minimaliseren terwijl ik verwachtingen rond overheidsbeleid beter tracht te duiden dan zij zelf doet.

Disclaimer: er kunnen geen rechten ontleent worden aan mijn analyse. Toepassen van mijn voorspellingen geschied op eigen risico!

R: 1.00 - 27 maart

Created with Sketch.

Gebaseerd op ziekenhuis opnames. Door onvolledige data, vertraging tussen besmetting en ziekenhuisopname en de noodzaak om ruis weg te filteren loopt deze waarde zo'n 3 weken achter. Wel ligt deze waarde vanaf dan zo goed als zeker vast.

R: 1.02 - huidige trend

Created with Sketch.

De 'zekere' waarde hierboven is niet altijd de te verwachten waarde van het huidige beleid. Daarom meld ik ook een 'verwachte' waarde gebaseerd op de laatste meetgegevens van ziekenhuis opnames, IC opnames en het positieve aantal test.

Momenteel lijkt de R helaas heel hard te stijgen en zeer binnenkort de 1 te passeren, dit beeld is al te zien in de data die ik als 'incompleet' beschouw. Hierdoor komen we binnenkort in de situatie dat we niet meer praten over wanneer we niveaus passeren naar beneden qua maatregelen, maar juist weer omhoog.

Risico niveau zeer ernstig kan met de huidige trend rond 12 mei gepasseerd worden

Created with Sketch.

Uitgaande van de huidige data lijkt het aantal positieve tests wat de overheid gebruikt om risiconiveaus te bepalen rond deze datum onder de hoogste signaalwaarde gezakt te zijn. Hierbij baseer ik me op het centrale weekgemiddelde.

Disclaimer: dit is slechts een indicator die de overheid gebruikt. Uiteindelijk kijkt de overheid van veiligheidsregio naar veiligheidsregio of er ruimte voor versoepelingen is en zijn er veel meer parameters waar naar gekeken wordt zoals de bezetting van ziekenhuis en IC bedden en de beschikbare capaciteit.

Risico niveau ernstig kan met de huidige trend rond 1 juni gepasseerd worden

Created with Sketch.

Uitgaande van de verwachte R lijkt het aantal positieve tests wat de overheid gebruikt om risiconiveaus te bepalen rond deze datum onder de middelste signaalwaarde te kunnen zakken die de risico niveaus 'waakzaam' en 'ernstig' van elkaar scheiden.

Disclaimer: dit is slechts een indicator die de overheid gebruikt. Uiteindelijk kijkt de overheid van veiligheidsregio naar veiligheidsregio of er ruimte voor versoepelingen is en zijn er veel meer parameters waar naar gekeken wordt zoals de bezetting van ziekenhuis en IC bedden en de beschikbare capaciteit.

Risico niveau waakzaam kan met de huidige trend rond 24 juni gepasseerd worden

Created with Sketch.

Uitgaande van de verwachte R lijkt het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames wat de overheid gebruikt om risiconiveaus te bepalen onder de eerste signaalwaarde te kunnen zakken die het risico niveau 'waakzaam' begrenst.

Disclaimer: dit is slechts een indicator die de overheid gebruikt. Uiteindelijk kijkt de overheid van veiligheidsregio naar veiligheidsregio of er ruimte voor versoepelingen is en zijn er veel meer parameters waar naar gekeken wordt zoals de bezetting van ziekenhuis en IC bedden en de beschikbare capaciteit.

Het aantal ziekenhuis opnames is wat mij betreft de beste schatter van de werkelijke R-waarde. Voor meer informatie zie de informatie verderop deze pagina en de daar vermeldde LinkedIn artikelen.

De overheid leunt vooral zwaar op het aantal positieve testresultaten om het te volgen beleid te bepalen. Voor deze waarde hebben ze meerdere signaalwaardes opgesteld. Deze data is dus relevant om te zien hoe de overheid tegen de situatie aankijkt. In theorie kunnen veranderingen in de R-waarde iets eerder opgemerkt worden dan bij het aantal ziekenhuis opnames, echter is de voorspellende accuratesse slechter wat mij betreft.

De verschillende R-waarde schatters laten globaal een gelijk beeld zien. Deze lineaire R-waarde grafiek maakt inzichtelijk bij welke R-waarde signaalwaardes gepasseerd worden, maar ook hoe gevoelig de situatie is. Kleine stijgingen in R-waarde hebben tot gevolg dat signaal waardes pas veel later gepasseerd kunnen worden.

Op een logaritmsiche schaal kunnen verschillende parameters goed met elkaar vergeleken worden. Als we het aantal positieve tests, het percentage positieve tests, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal IC opnames en het aantal overlijdens uiteenzetten kunnen de patronen vergeleken worden en vallen overeenkomsten tussen deze kentallen goed op.

Achtergrondinformatie

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen

In mijn eerste artikel liet ik zien hoe een logaritmische grafiek goed inzicht kan geven in de correlatie tussen overheidsbeleid en de verspreidingsgraad van het virus.

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen - Deel 2, welke R is beter?

In het tweede deel ging ik even wat dieper in op mijn keuze voor het aantal ziekenhuis opnames als leidend om de R-waarde te schatten. De logaritmische schaal laat wel duidelijk zien hoe alle parameters zoals aantal en percentage positieve testen, ic opnames en overlijdens ook allemaal dezelfde R-waarde kunnen voorspellen, maar met verschillende nauwkeurigheden en tijdsvertragingen.

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen – Deel 3, de glazenbol

Het derde deel laat zien hoe je de informatie kan gebruiken om tot voorspellingen kan komen. Voorspellingen van de trends in Covid-19 parameters, maar ook wanneer de signaalwaardes die de overheid hanteert gepasseerd worden.

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen – Deel 4, geen lockdown!

Het vierde deel behandelt de vraag wat er gebeurd zou zijn zonder maatregelen en lockdowns. Op 3 cruciale momenten, de intelligente lockdown van maart, de zachte lockdown van oktober en de hardere van december is gekeken naar hoe de cijfers zich waarschijnlijk hadden ontwikkelt zonder bijsturing van de overheid.

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen – Deel 5, vaccinaties en de Britse variant

In het vijfde deel doe ik een gooi om de gevolgen van zowel vaccinaties enerzijds en de opkomst van de Britse variant (B1.1.7) anderzijds te duiden. De onzekerheid die hier speelt geeft in elk geval aan waarom dit voor overheden in het algemeen zo moeilijk te managen is.

R-waarde, even wat ruis van de lijn halen – Deel 6, antwoorden

In het zesde deel concludeer ik dat de Britse variant (B1.1.7) 1.11 keer besmettelijker is dan de overige varianten, dat positieve testen door omstandigheden steeds een minder goede leidraad vormen en dat er nu echt een trend naar beneden is die steeds harder zal gaan.

Over mijn 'Corona Voorspeller'

Uit persoonlijke interesse ben ik me in 2021 gaan verdiepen in de Corona cijfers. De vele data en informatie maken het voor heel veel mensen moeilijk om er nog wat van te maken. Mijn motto is om informatie uit data te halen. Om meer inzicht te bieden dan nu geleverd wordt door de overheid en meeste media, ben ik ermee aan de slag gegaan. Te beginnen met een aantal artikelen op LinkedIn die mijn analyse en visie uiteenzetten die je hierboven tegen kwam.

Ik maak gebruik van slechts een paar grafieken om mijn voorspellingen op te baseren. Mijn doel is om met zo eenvoudig mogelijke middelen een duidelijk beeld te schetsen van de situatie. Daarbij oordeel ik niet over beleid en daar wil ik ook van wegblijven. Als data analyse specialist wil ik mensen helpen door inzicht te geven in de cijfers maar ook in te verwachten beleid.

Alles wat ik schrijf, meld en voorspel op deze site is mijn privé visie. Niemand betaalt mij om dit werk te doen, ik doe dit volledig voor eigen rekening en heb geen andere belangen dan een filantropische insteek en vanzelfsprekend zichtbaarheid van mijzelf als freelancer / ondernemer. Ook ben ik niet verwant aan de overheid.

Aan de informatie die ik publiceer kunnen geen rechten ontleed worden. Gebruik mijn informatie naar eigen inzicht. Ik doe mijn uiterste best, maar maak ook fouten, kan er naast zitten en kan niet voorspellen hoe de overheid en het algemene gedrag van de mensen zich zal ontwikkelen.

Dat gezegd hebbende, voor vragen, opmerkingen en discussies nodig ik je uit om contact op te nemen via LinkedIn. Voor zakelijke vragen buiten mijn 'Corona voorspeller' om mag er contact opgenomen via het contact formulier.

Welkom bij Joris Brouwer Consultancy

Bij mij kan je terecht voor advies over meten en analyseren. Denk hierbij aan metingen met sensoren zoals acceleratie- en druksensoren, statistische analyses, trillingsanalyses, bewegingsanalyses; eigenlijk voor alles wat op het snijvlak van fysica en wiskunde ligt. Of het nou gaat om mogelijkheden verkennen, onderzoek of het integreren naar een commerciële applicatie.

Joris Brouwer Consultancy biedt advisering, ondersteuning, integratie, Matlab code prototyping, Matlab research user interfaces en Matlab/C/C++ algoritme coding.

Zit je met een vraag of een idee. Bel of email gerust. Ook kom ik graag vrijblijvend langs voor een eerste kennismaking.

Joris Brouwer