Verificate en validatie testtool

Diff Analyzer

De Diff Analyzer heb ik ontwikkelt ter ondersteuning van het verificatie en validatie traject. Het probleem waar ik tegen aan liep is dat veel software en methodes rondom CI/CD uitgaan van een statisch testresultaat welke na eenmaal opgesteld te zijn in steen staat gebeiteld. Echter, onderzoeksprojecten laten zich vaak kenmerken door voortschrijdend inzicht en resultaten die op een complexe manier afhankelijk van elkaar zijn. Klassieke verificatie methodes hebben dan vaak als nadeel dat het volstrekt niet inzichtelijk is welke veranderingen er allemaal plaatsvinden en of deze veranderingen significant zijn.


Tevens wil je niet alleen verifiëren, maar in sommige gevallen ook gelijk valideren en accorderen. De Diff Analyzer kan in één keer complexe output structuren vergelijken en laat zien waar velden, dimensies, formaat toevoegingen of verwijderingen gedaan zijn en wat de verschillen zijn op het laagste data niveau. In één oogopslag zie je waar de verschillen zitten en of je deze al dan niet kan accorderen.

Diff Analyzer gebruik ik in mijn eigen CI/CD trajecten voor mijn klanten. Hierbij wissel ik tussen stand alone gebruik en integratie in het Matlab Unittest framework. Wil je meer weten over Diff Analyzer of zelf gebruiken? Neem dan contact met mij op.